Vår verksamhet

Förebildarna finns för att skapa framtidens förebilder. Det gör vi genom upplevelsebaserat entreprenöriellt lärande och kampanjer där vi lär unga individer ta ansvar och skapa värden för sin omvärld. För en förebild föds man inte till. En förebild väljer man att vara.

2016
grundades organisationen
1000
Deltagare sedan start
100
Ungdomsdrivna projekt inom socialt entreprenörskap

FÖREBILDARNA I MEDIA

Förebildarna och förebildarnas projekt har exponerats i media över 50 gånger sedan starten 2016. Klicka in på vår media-sida där vi samlar de flesta reportage och artiklar som skrivits om oss

LÄS VÅRA ARTIKLAR I MEDIA HÄR

VAD VI GÖR

Förebildarna är en icke vinstdrivande organisationen som grundades 2016, och som arbetar för att utveckla och lyfta unga förebilder. 

Genom utbildning, kampanjer och projekt vill vi att alla unga ska kunna påverka sitt eget liv och samhället i en positiv riktning. Vi har valt att använda lokala förebilder och entreprenörskapet som metod där vi ger unga mod, vilja och förutsättningar för att utifrån sina egna resurser själva kunna göra skillnad. Det tror vi resulterar i starka, ansvarsfulla och möjlighetstänkande individer med en positiv framtidstro. En ny generation av Förebilder.

Målet är att förstärka entreprenöriella förhållningssätt och färdigheter hos unga samt att ge förutsättningar för ungdomsdrivna engagemang och projekt, med inriktningen att i första hand skapa samhällsnytta.

FÖREBILDARPROCESSEN

Förebildarnas läroprocess grundar sig i stegen ”Förstå”, ”Kunna” och ”Göra” med det slutgiltiga målet att skapa ansvarsfulla och handlingskraftiga unga individer som väljer att använda sina drivkrafter till att påverka sitt eget liv och samhället positivt. Våra utbildningar är utformade för att möta individers olikheter och ger deltagarna möjlighet att utvecklas utifrån deras förutsättningar.

ANDEL TJEJER I VÅRA AKTIVITETER

ANDEL KILLAR I VÅRA AKTIVITETER

HAR ÄNDRAT SINA MINDSETS OM VAD SOM ÄR MÖJLIGT

HAR FÅTT EN ÖKAD FÖRSTÅELSE FÖR VAD DE KAN SKAPA PÅ EGEN HAND

OUR STORY

Förebildarna startades 2016 av en grupp entreprenörer med stor passion för att förändra världen. För vi vägrade tro på att ansvaret låg på någon annan. Att det inte låg i vår makt att påverka och förändra. Vi tröttnade på att hela tiden se och höra alla problem. Negativiteten. Och dessutom tror vi starkt på att människor gör som andra gör. Att man vill ta efter någon. Någon som börjar. Så vi bestämde oss helt enkelt för att bli den organisationen. Vi startade en egen ideell organisation. Utvecklade program och påverkansinsatser med ett och samma mission: Att skapa framtidens förebilder! För alla unga ska kunna få möjligheten att påverka sina egna liv och ha förutsättningarna att bidra till ett positivt samhälle. Finns det ingen förebild får man helt enkelt bli en själv.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Vill du veta mer om verksamheten från starten och fram till nu?
Ladda i så fall jätte gärna ner våra verksamhetsberättelser och upplev vår underbara verksamhet tillsammans med oss!

Ladda ner verksamhetsberättelse 2016Ladda ner verksamhetsberättelse 2017Ladda ner verksamhetsberättelse 2018

STADGAR

Förebildarna är en allmännyttig, icke vinstdrivande organisation som drivs i formen ideell förening. Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden. Eventuella överskott som uppstår ska återinvesteras i föreningens verksamhet. Fokus ligger på att agera lokalt här och nu för att kunna skapa förändring hos unga på lång sikt.

Vill du engagera dig?